Styrelsen håller möte sista tisdagen varje månad.

Har du något något du önskar Styrelsen tar upp till diskussion,

maila till info@moradansklubb.se