Vill du dansa hos oss på våran Trivseldans betalar du enligt följande.

 

Du kan betala med: