Medlemskap i Mora Dansklubb kostar 150 kronor per kalenderår.
Blir du medlem 1 november eller senare på året blir du medlem för nästa kalenderår och får det återstående
av innevarande kalenderåret på köpet.

Som medlem får du: