Styrelse

Vill du kontakta oss så går det bra på mail: info@moradansklubb.se

Ordförande:

Anna Hedh

Email: ordforande@moradansklubb.se

Kassör:

Helene Mårthen

Email: kassor@moradansklubb.se

Sekreterare:

Pär Westerhagen

Email: sekreterare@moradansklubb.se

Ledamot:

Andreas Grahn

Ledamot:

Michaela Engström

Suppleant:

Ellinor Bylon

Suppleant:

Ulf Olmats

Revisor:

Lars-Olof Österström

Revisor:

Thomas Persson

Valberedningen

Sammankallande:

Lennart Eriksson