Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2019

22 JAN 2019 18:00
Välkommen till årsmöte i Mora dansklubb.
  • Skapad: 22 JAN 2019 18:00

Onsdagen den 13 Februari är det årsmöte i Nusnäs bygdegård.

Det kommer att vara en danskväll som vanligt, men vi bryter för årsmöte ca kl 20:30. De som blir tillfrågade om styrelseuppdrag eller annat får frågan i förväg, ingen blir överraskad under mötet. Årsmötet beslutar om styrelseledamöter, valberedning och revisorer. De som har beslutanderätt på årsmötet är just du och alla andra medlemmar i klubben. Här kan du som medlem vara med och avgöra klubbens framtid. Har du förslag på kandidater eller själv vill vara med i styrelsen eller valberedningen kontakta styrelsen.

Vi kommer bland annat presentera hur verksamheten har varit förra året, vad vi planerar framöver och hur vår ekonomi ser ut. 

Dagordning för årsmötet samt årsredovisning finns tillgänglig för läsning i Nusnäs bygdegård från den 6 Februari. Dagordningen finns även med längre ned i dokumentet, den kan ändras om det kommer in fler motioner.

Vi bjuder på fika och gratis entré.

 Varmt välkommen!

 

Dagordning för årsmöte Mora Dansklubb Nusnäs bygdegård 20190213

 

Mötet öppnas

§1 Fastställande av röstlängd för mötet

§2 Val av ordförande samt sekreterare för mötet

§3 Val av protokolljusterare, och rösträknare

§4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

§5 Fastställande av dagordning

§6a Redogörelse för verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018

§6b Redogörelse för resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018

§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§9 Fastställande av medlemsavgifter för år 2019 

§10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det     kommande verksamhetsräkenskapsåret

§11 Behandling av styrelsens förslag och i tid inkomna motioner

§12 Val av:

§12a Föreningens och tillika styrelsens ordförande för en tid av 1år

§12b Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen på en tid av 2år (ev. fyllnadsval för 1år)

§12c Halva antalet suppleanter i styrelsen på en tid av 2år (ev. fyllnadsval för 1år)

§12d 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1år

§12e 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1år

§12f Beslut om val av ombud till SDF/DSF:s möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

§13 Övriga frågor

§13a Ersättningar till styrelse och kursledare för år 2019

§13b Skänka entréinkomster för den sista socialdansen 2019 till Musikhjälpen, medverka under våren i Spin of hope på Classgym till förmån för Barncancerfonden

§13c Lokalfrågan, (egen lokal)

 

 

Mötet avslutas

 

Skribent: Martin Hedlund
Epost: Adressen Gömd

 

Dansskor.se blue

Beställ dansskor och få 10% rabatt!

Beställ dansskor HÄR och få 10% rabatt (bekräfta att du är medlem i Mora Dansklubb vid beställning)

 

Våra samarbetspartner

 

Studie Främjandet Färg

 

  

Postadress:
Mora DK - Danssport
Ringvägen 13
79294 Mora

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info